YOKOHAMA neemt deel aan een project van het Japanse ministerie van Milieu voor de evaluatie en verificatie van duurzame aankoop van natuurlijk kapitaal uit de ASEAN-regio

YOKOHAMA heeft vandaag aangekondigd dat het als samenwerkende organisatie deelneemt aan een project van het Japanse ministerie van Milieu (Ministry of the Environment, MoE) waarbij geavanceerde technologie wordt gebruikt voor het evalueren en verifiëren van duurzame aankoop van natuurlijk kapitaal uit de ASEAN-regio (hierna "het project"), dat wordt uitgevoerd als een van de programma's van het Japanse Cabinet Office voor "Het overbruggen van de kloof tussen O&O en de IDeale samenleving (samenleving 5.0) en het genereren van economische en sociale waarde (BRIDGE)". Het project werd geselecteerd voor financiering door het Environmental Restoration and Conservation Agency of Japan (ERCA), een onafhankelijke administratieve instelling, in het kader van zijn programma voor overzeese onderzoeken en naleving van internationale regels gericht op de aankoop van gerecyclede grondstoffen zoals metalen en natuurlijke hulpbronnen in het buitenland. Het project wordt uitgevoerd gedurende één jaar, van april 2024 tot maart 2025.

Het project wordt uitgevoerd door Mizuho Research & Technologies, Ltd., in samenwerking met Kokusai Kogyo Co., Ltd., en maakt gebruik van geavanceerde technologieën, zoals teledetectietechnologie*, om de omvang van plantages en boerderijen nauwkeurig te bepalen, kwantitatieve evaluatie-indicatoren en beoordelingscriteria te creëren voor bedrijfsactiviteiten met betrekking tot natuurlijk kapitaal, en controlemethoden te ontwikkelen met als doel duurzame inkoop van grondstoffen en passende informatieverschaffing over het gebruik van natuurlijk kapitaal te bevorderen. Als bedrijf dat natuurrubber inkoopt, zal Yokohama Rubber bijdragen aan het project door zijn controlemethode toe te passen op natuurrubberplantages in Thailand.

*Deze teledetectietechnologie analyseert informatie die wordt verkregen door sensoren op satellieten, waardoor het mogelijk wordt om de conditie van bossen, de kwaliteit van gewassen en de groeiomstandigheden van planten in afgelegen gebieden te begrijpen.

De Yokohama Rubber Group betrekt het natuurrubber dat wordt gebruikt in een groot aantal van zijn producten van een complexe toeleveringsketen die bestaat uit vele kleinschalige rubberplantages, tussenpersonen en verwerkingsfabrieken. Daarom is het voor de Groep moeilijk geworden om risico's in verband met milieukwesties in de toeleveringsketen te beoordelen en te controleren, zoals illegale ontbossing of slecht beheer van waterbronnen, en het waarborgen van traceerbaarheid is een probleem geworden voor de bevordering van duurzame inkoop door de Groep. YOKOHAMA verwacht dat zijn deelname aan dit project hem in staat zal stellen betere controle- en informatieverspreidingsmethoden op te zetten die de traceerbaarheid van natuurlijk rubber in zijn toeleveringsketen verbeteren en zijn inspanningen te versnellen om informatie bekend te maken op basis van de aanbevelingen van de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

Als stichtend lid van het Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) heeft YOKOHAMA in september 2021 zijn "Procurement Policy for Sustainable Natural Rubber" herzien en versterkt het zijn samenwerking met GPSNR-activiteiten. YOKOHAMA spant zich ook in om de Sustainable Development Goals (SDG's) te behalen die zijn aangenomen door de Verenigde Naties. Als onderdeel van deze inspanningen stimuleert de Yokohama Rubber Group de inkoop van duurzame grondstoffen, waaronder natuurrubber.

Onder het motto voor duurzaam management "Caring for the Future" creëert YOKOHAMA gedeelde waarde door sociale kwesties aan te pakken via zijn bedrijfsactiviteiten.

Overzicht van het project

Thema

Geavanceerde technologie gebruiken om duurzame inkoop van natuurlijk kapitaal uit de ASEAN-regio te evalueren en verifiëren

Doelstellingen

1. Ontwikkelen van schattingsmethoden die bijdragen aan een beter begrip van de leveranciers van natuurlijk kapitaal

2. Ontwikkelen van kwantitatieve evaluatiemethoden, beoordelingscriteria en controlemethoden voor bedrijfsactiviteiten met betrekking tot natuurlijk kapitaal

3. Ontwikkel de instrumenten die nodig zijn voor het uitvoeren van langetermijnmonitoring in #2

Specifieke maatregelen

1) Voordat indicatoren voor effectevaluatie, beoordelingscriteria en monitoringmethoden voor natuurlijk kapitaal worden ontwikkeld, moet een methode worden vastgesteld voor het schatten van de locatie (omvang) waarvoor de effectevaluatie moet worden uitgevoerd om de traceerbaarheid te garanderen (onderzoeksdoel #1 hierboven).

2) Aanbevolen instrumenten gebruiken om geavanceerdere temporele en ruimtelijke resoluties te ontwikkelen die een nauwkeuriger begrip mogelijk maken van de huidige staat van contact met de natuur (bedrijfslocaties, enz.). Deze informatie zal dan worden gebruikt om risico's en kansen te identificeren en voorgestelde effectevaluatie-indicatoren voor natuurlijk kapitaal te overwegen (onderzoeksdoel #2 hierboven).

3) Overweeg een of meer kwantitatieve evaluatie-indicatoren van de impact op natuurlijk kapitaal-gerelateerde gebieden die kunnen worden begrepen met behulp van geavanceerde technologieën, en ontvang feedback om de haalbaarheid van het gebruik ervan door financiële instellingen te verifiëren. Naast de haalbaarheid van het gebruik van geavanceerde monitoringinstrumenten, zal er ook gekeken worden naar hun compatibiliteit met standaarden voor informatieverschaffing en verschillende certificeringen voor natuurlijk kapitaal (onderzoeksdoel #2 hierboven).

4) Aangezien de gebruikers bedrijven en financiële instellingen zullen zijn, overweeg dan een of meer monitoringmethoden vanuit het perspectief van de bruikbaarheid van de methode zonder speciale kennis (onderzoeksdoel #3 hierboven).

Periode

April 2024 tot maart 2025

Structuur van projectimplementatie

Mizuho Research & Technologies, Ltd. (Belangrijkste R&D-organisatie)

Kokusai Kogyo Co., Ltd. (samenwerkende R&D-organisatie)

Samenwerkende organisaties

Yokohama Rubber Co., Ltd.

UCC Ueshima Coffee Co., Ltd.

Mizuho Bank, Ltd.

Biome Inc.

BirdLife Internationaal Tokio

Enz.

Delen op: