Rekordowe zyski Yokohama Rubber

Yokohama Rubber ogłosiła wyniki biznesowe i finansowe za rok obrotowy 2021 (od stycznia do grudnia 2021 r.). Przychody ze sprzedaży wzrosły o 21,7% w stosunku do roku poprzedniego, do 670,8 mld jenów; zysk biznesowy wzrósł o 73,3% do 62,2 mld jenów; zysk operacyjny wzrósł o 132,4% do 83,6 mld jenów; a zysk przypadający na właścicieli jednostki dominującej wzrósł o 148,9% do 65,5 mld jenów. Spółka przedstawiła wyniki w odniesieniu do trzech segmentów: Opony, MB i ATG. Wyniki za 2021 rok były rekordowe.

Wzrost przychodów ze sprzedaży i zysków wynika m.in. z podwyżek cen opon w Ameryce Północnej i na pozostałych rynkach zagranicznych oraz osłabienia jena w stosunku do innych głównych walut. Czynniki te z nawiązką zrekompensowały niekorzystne skutki wzrostu kosztów surowców i logistyki, zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw oraz wyzwań związanych z pandemią Covid-19.

Segment Opon

Przychody ze sprzedaży, jak i zysk biznesowy wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem w segmencie opon. Sprzedaż opon na pierwsze wyposażenie (OE) wzrosła, ponieważ negatywne skutki pandemii Covid-19 nieco osłabły. Yokohama odnotowała również wzrost sprzedaży opon na wymianę. Firma promowała sprzedaż produktów o wysokiej wartości dodanej na całym świecie, tak jak w przypadku japońskiej premiery bezkolcowej opony zimowej iceGUARD 7. Firma osiągnęła wzrost sprzedaży w Ameryce Północnej, Europie oraz na rynkach azjatyckich poza Japonią, na czele z subkontynentem indyjskim.

Segment Multiple Business (MB)

Przychody ze sprzedaży i zysk biznesowy wzrosły również w porównaniu z poprzednim rokiem w segmencie MB obejmującym: węże wysokociśnienowe, taśmy do przenośników, węże dla sektora morskiego, błotniki pneumatyczne i produkty dla lotnictwa. Działalność w zakresie węży wysokociśnieniowych rozszerzyła się dzięki silnej sprzedaży węży hydraulicznych w odradzającym się sektorze sprzętu budowlanego. Sprzedaż materiałów przemysłowych zasadniczo nie zmieniła się, ponieważ opóźnienia w dużych projektach osłabiły morską część biznesu Yokohamy i zrównoważyły ​​japoński wzrost sprzedaży taśm do przenośników. W przypadku osprzętu i komponentów do samolotów, sprzedaż spadła z powodu słabego popytu w sektorze handlowym.

W 2021 roku Yokohama zbyła swoją działalność w zakresie uszczelniaczy i klejów Hamatite na rzecz Sika Group. W związku z tym firma przeklasyfikowała swoją działalność Hamatite, wcześniej zaliczaną do segmentu MB, jako działalność zaniechaną w latach podatkowych zakończonych 31 grudnia 2021 i 2020 roku. Zmiana ta obejmowała wyłączenie wyników fiskalnych Hamatite z przedstawionych tutaj danych liczbowych dla przychodów ze sprzedaży, zysku biznesowego i operacyjnego, ale Yokohama nadal uwzględnia te wyniki w danych prezentowanych dla zysku przypisanego właścicielom jednostki dominującej.

Segment Alliance Tire Group (ATG)

Segment ATG wygenerował wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku biznesowego, które osiągnęły najwyższy poziom w historii. Segment ten obejmuje działalność w zakresie opon do maszyn rolniczych, maszyn przemysłowych i maszyn do innych zastosowań poza drogowych, a sprzedaż wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem we wszystkich głównych kategoriach produktowych segmentu ATG.

W 2022 r. Yokohama połączyła segment ATG z segmentem opon. Było to spowodowane podobieństwami między tymi dwoma segmentami pod względem klientów i cech produktu. Od tej pory Spółka będzie raportować wyniki w odniesieniu do trzech segmentów: Opony, MB i Inne.

* Zysk biznesowy jest równoznaczny z przychodem operacyjnym zgodnie z zasadami rachunkowości w Japonii i składa się z przychodów ze sprzedaży pomniejszonych o sumę kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu.

Podziel się: