INTRODUKTION AF DET NYE EU-DÆKLABEL

Siden 2012 giver EU Dæklabel Energimærke en klar og almindelig klassificering af dækkets ydeevne til rullemodstand, bremsning på våde overflader og ekstern støj. Mærkerne hjælper forbrugerne med at træffe informerede beslutninger, når de køber dæk, da de let kan indstille deres prioritetsvalg baseret på parametrene.

Forordning (EF) nr. 1222/2009 indførte først forpligtelsen til at markedsføre bildæk og varebiler på EU-markedet med en mærkat, der viser etiketten. Forordningen ophæves og erstattes af forordning (EU) 2020/740 med ikrafttrædelsen den 1.  maj 2021. Den fastlægger en ramme for tilvejebringelse af harmoniserede oplysninger om dækparametre gennem mærkning for at give brugerne mulighed for at træffe en informeret beslutning, når de køber dæk, med det formål at øge den økonomiske og miljømæssige effektivitet af vejtransport ved at fremme brændstofeffektive, sikre dæk med lavt støjniveau.

Dæk er ikke længere tilladt i klasse F og G til rullemodstand og til vådt greb, hvorfor den nye skala kun har 5 klasser (A til E). De nye energisymboler antyder bedre, at brændstofeffektiviteten gælder både for forbrændingskøretøjer og elektriske køretøjer. I den nederste del er den eksterne støjklasse altid angivet, inklusive den målte værdi af det eksterne støjniveau i decibel dB.

Rullemodstand klasse

Rullemodstandsklassen varierer fra A (mest effektiv) til E (mindst effektiv). Et førsteklasses dæk har mindre rullemodstand og kræver derfor mindre energi til at flytte køretøjet. Dette betyder lavere energiomkostninger (fossile brændstoffer eller elektricitet).

Vejgreb i vådt føre klasse

Vejgreb i vådt føre beskriver dækkets ydeevne under våde forhold, og dets klasser ligger også fra A (kortere bremselængde på våd asfalt) til E (længst).

Ekstern støj klasse

Den eksterne støjklasse spænder fra A (mindre støj uden for køretøjet) til C (højeste støj). Den eksterne støj, der skyldes dæk, måles i decibel. Denne støj er forskellig fra "hulrumsstøj", som er den støj, der overføres fra fælgen til bilens indre.

 

isede / svære sneforhold

I henhold til den nye forordning er der ud over det forrige dækmærke også muligheder for at medtage et ikon, der vedrører greb under iskolde forhold og / eller svære sneforhold i den nederste del af dækmærkningen (ved siden af ​​det eksterne piktogram for støj) for dæk, der opfylder minimumsværdierne for snegrebindeks eller de relevante minimumsindeksværdier for isgreb.

Dæk, der er egnede til svære sneforhold, er forsynet med piktogrammet for snegreb (“3 toppe og snefnug”) eller symbolet “alpint”, der også findes på sidevæggen til sådanne dæk. Nordiske vinterdæk til brug på isoverflader vil være forsynet med et symbol (isgrebspiktogram), der repræsenterer en isstalagmite.