Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i en skriftlig aftale underskrevet af bemyndigede repræsentanter for dig og YOKOHAMA, leveres alt indhold på YOKOHAMA Europe-websitet uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, titel eller garanti for ikke-krænkelse med hensyn til alle materialer og tjenester på YOKOHAMA Europe-websitet samt din evne til eller manglende evne til at bruge webstedet og dets indhold.

YOKOHAMA Europe -websitet kan indeholde tekniske eller andre fejl, unøjagtigheder eller typografiske fejl. YOKOHAMA kan foretage ændringer i indholdet på dette website, herunder beskrivelser af alle produkter, der er anført heri, til enhver tid uden forudgående varsel.

Indholdet af YOKOHAMA Europe -websitet kan være forældet, og YOKOHAMA forpligter sig ikke til at opdatere sådanne materialer eller tjenester. YOKOHAMA påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i indholdet eller for oplysninger, materialer eller tjenester af tredjemand, der henvises til eller er knyttet til YOKOHAMA Europe -websitet.

Henvisninger til andre virksomheder eller hjemmesider, deres tjenester og produkter, er uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende. Under ingen omstændigheder skal YOKOHAMA eller dets licensgivere eller associerede virksomheder eller leverandører være erstatningsansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for eventuelle særlige, straffende, tilfældige, indirekte eller følgeskader af nogen art, eller nogen form for skader, medmindre dette er forårsaget ved grov uagtsomhed eller hensigt med YOKOHAMA repræsentanter, herunder, uden begrænsning, der følger af tab af brug, data eller fortjeneste, uanset om YOKOHAMA er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, eller på enhver teori om ansvar, der udspringer af eller i forbindelse med brug af eller manglende evne til at bruge dette website eller af nogen websites, der refereres eller linkes til fra dette website.

Brugen af ​​YOKOHAMA Europe -websitet eller downloading og erhvervelse af materialer gennem YOKOHAMA Europe -websitet sker på dit eget skøn og risiko, og med den aftale, at du vil være eneansvarlig for eventuelle skader på din computer, dit system eller tab af data af resultaterne fra sådanne aktiviteter.
Ingen rådgivning eller information, hvad enten mundtlig eller skriftlig, som du har opnået ved du fra YOKOHAMA eller gennem eller fra Yokohama Europe -websitet skal skabe nogen garanti, som ikke udtrykkeligt fremgår af disse vilkår og betingelser.

YOKOHAMA Europe -websitet kan tilgås fra hele Europa og verden og kan indeholde henvisninger til Yokohama produkter, tjenester og programmer, der ikke er tilgængelige i dit land. Disse henvisninger betyder ikke, at YOKOHAMA har til hensigt at annoncere sådanne produkter, tjenester eller programmer i dit land.