INVOERING VAN HET NIEUWE EU-BANDENLABEL

Sinds 2012 verschaft het Europese bandenlabel duidelijke en uniforme informatie over de prestaties van banden op het gebied van rolweerstand, remmen op een nat wegdek en extern afrolgeluid. Het label helpt de consument bij de aankoop van banden een weloverwogen beslissing te nemen, aangezien op basis van de vermelde parameters gemakkelijk de belangrijkste eigenschap van een band kan worden bepaald.

Met Verordening (EG) nr. 1222/2009 werd de verplichting ingevoerd om de in de EU in de handel gebrachte banden voor personenauto's en bestelwagens te voorzien van een sticker waarop het bandenlabel is aangebracht. Die verordening is inmiddels ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) nr. 2020/740, die op 1 mei 2021 van kracht is geworden. In deze verordening wordt een kader vastgesteld voor het verstrekken van geharmoniseerde bandeninformatie via een label, zodat eindgebruikers bij de aankoop van banden een weloverwogen keuze kunnen maken, met als doel het wegverkeer kostenefficiënter en milieuvriendelijker te maken door stimulering van de toepassing van banden die brandstof besparen, veilig zijn en weinig geluid produceren.

Banden met de classificatie F en G voor rolweerstand en grip op nat wegdek zijn niet langer toegestaan. Daarom telt de nieuwe schaal ook maar 5 classificaties (A t/m E). De nieuwe energiesymbolen geven duidelijker aan dat de brandstofefficiëntie van toepassing is op zowel auto's met verbrandingsmotor als op elektrische auto's. Op het onderste gedeelte wordt altijd de klasse van het externe afrolgeluid aangegeven, inclusief de gemeten waarde van het externe geluidsniveau in decibel.

Classificatie voor brandstofverbruik

De classificatie voor het brandstofverbruik loopt van A (meest efficiënt) t/m E (minst efficiënt). Een band met een A-classificatie heeft de minste rolweerstand en dus de minste energie nodig om de auto voort te bewegen. Dit vertaalt zich in lagere energiekosten (fossiele brandstoffen of elektriciteit).

Classificatie voor grip op nat wegdek

De grip op nat wegdek beschrijft de prestaties van een band onder natte omstandigheden en de classificatie loopt eveneens van A (kortste remweg op nat asfalt) t/m E (langste remweg).

Classificatie voor extern afrolgeluid

De classificatie voor extern afrolgeluid loopt van A (het laagste geluidsniveau buiten de auto) t/m C (het hoogste geluidsniveau). Het externe afrolgeluid dat een band produceert tijdens het rijden wordt gemeten in decibel. Dit is een ander geluid dan het geluid dat ontstaat doordat de lucht in de banden in trilling wordt gebracht en dat via de velgen in het interieur van de auto terechtkomt.

Ijscondities /zware sneeuwcondities

Volgens de nieuwe verordening kan aanvullend op het oude bandenlabel in het onderste deel van het nieuwe bandenlabel (naast het pictogram voor het externe rolgeluid) ook een pictogram voor de grip op ijs en/of bij zware sneeuw worden opgenomen als de band voldoet aan de minimale indexwaarden voor grip op sneeuw of de relevante minimale indexwaarden voor grip op ijs.

Banden die geschikt zijn voor omstandigheden met zware sneeuw hebben het pictogram voor sneeuwbanden (een berg met drie pieken en een sneeuwvlok (3PMSF-symbool)) of het 'Alpine'-symbool dat ook op de wang van dergelijke banden is aangebracht.Winterbanden voor Scandinavische winteromstandigheden en dus voor gebruik op een bevroren ondergrond zijn voorzien van een symbool (pictogram voor grip op ijs) dat een ijspegel voorstelt.

De QR-code, die kan worden gelezen met een smartphone of een andere geschikte lezer, is bedoeld om deze en aanvullende informatie voor elk type band via een link beschikbaar te maken in het openbare gedeelte van de nieuwe EPREL-database (European PRoduct database for Energy Labelling). Een link naar deze database is ook te vinden op elke pagina met beschikbare maten.

De informatie in de database is ook in gedrukte vorm verkrijgbaar bij uw bandenleverancier. Andere onderdelen van het label zijn de handelsnaam of het handelsmerk van de leverancier, de typeaanduiding van de band, de aanduiding van de bandenmaat, de belastingsindex en het snelheidscategoriesymbool, de bandenklasse en verder het volgnummer van de verordening (op het onderste gedeelte van het bandenlabel).

 1. QR-code
 2. Handelsnaam of handelsmerk van de leverancier
 3. Typeaanduiding van de band
 4. Aanduiding bandenmaat, belastingsindex en snelheidscategoriesymbool
 5. Bandenklasse: d.w.z. C1, C2 of C3
 6. Pictogram brandstofefficiëntie, schaalverdeling en prestatieklasse
 7. Pictogram grip op nat wegdek, schaalverdeling en prestatieklasse
 8. Pictogram extern rolgeluid, waarde (uitgedrukt in dB en op het dichtstbijzijnde hele getal afgerond) en prestatieklasse
 9. Pictogram grip op sneeuw
 10. Pictogram grip op ijs
 11. Het volgnummer van deze verordening: “2020/740”