In het kader van het fundamentele beleid om wereldklasse te bereiken in technologieën voor de bescherming van het milieu, zoals vermeld in haar 'Managementplan voor de middellange termijn: Grand Design 100 (GD100)', heeft de YOKOHAMA Rubber Group het concept van 'milieuvriendelijkheid op topniveau in de productie' onderschreven.

Een van de belangrijkste punten in die verklaring was de vermindering van de hoeveelheid geproduceerd afval in productielocaties in Japan en overzees. In Japan realiseren alle acht eigen productielocaties van YOKOHAMA sinds maart 2006 'nul uitstoot', terwijl ze aan het eind van boekjaar 2009 een recycling van 100% van het industriële afval hadden gerealiseerd.

Alle overzeese productielocaties streven naar 'nul uitstoot'. Dit doel is bereikt door YOKOHAMA Tyre Philippines Inc. en Hangzhou YOKOHAMA Tyre Co., Ltd., belangrijke productie- en verkooplocaties voor personenautobanden in resp. de Filipijnen en China. Daarnaast heeft Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd., een belangrijke productie- en verkooplocatie voor personenauto-, vrachtwagen- en busbanden in Thailand, 'nul uitstoot' gerealiseerd.

  • Ernaar streven dat alle producten milieuvriendelijke producten zijn
  • Realiseren van het terugdringen van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen (realiseren van een reductie van 50% of meer ten opzichte van 2005 in de waardeketen (*4)
  • Bevorderen van een efficiënt gebruik van watervoorraden waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken van met water samenhangende risico's
  • Uitvoeren van activiteiten voor het behoud van de biodiversiteit op de productielocaties

Gerealiseerd

Zelfevaluatie

 

 

Grondstoffen

Totale gebruikte hoeveelheid grondstoffen (geconsolideerd)

 

 

Boekjaar 2019
Gerealiseerd: 812.000 ton
Zelfevaluatie: △
(Vanwege de verhoging van de limiet.)

 

 

Water

Totale gebruikte hoeveelheid water (geconsolideerd)

 

 

Boekjaar 2019
Gerealiseerd: 8.718.000 ㎥
Zelfevaluatie: △
(Vanwege de verhoging van de limiet.)

 

 

Producten en diensten

Percentage van de totale productie dat milieuvriendelijke producten oplevert (geconsolideerd)

 

 

Boekjaar 2019
Gerealiseerd: 100%
Zelfevaluatie: ○
Jaarlijkse doelstelling 100%

 

 

 

Biodiversiteit

Handhavingsgraad van activiteiten op het gebied van milieubehoud op productielocaties (geconsolideerd)

* We hebben de reikwijdte van de beoordeling herzien.

 

 

 

Boekjaar 2019
Gerealiseerd: 67%
Zelfevaluatie: ○

 

 

Energie

Totaal verbruik (geconsolideerd)

 

 

Boekjaar 2019
Gerealiseerd:
1.774.552 MWh, 448.587 KI
Zelfevaluatie: △
(Vanwege de verhoging van de limiet.)

 

 

Uitstoot in de atmosfeer

Uitstoot broeikasgassen (geconsolideerd)

 

Boekjaar 2019
Gerealiseerd:
Scope1 583.000 ton
Scope2 469.000 ton
Scope3 22.744.000 ton
Zelfevaluatie: △
(Vanwege de verhoging van de limiet.)

 

 

 

Systeem voor het verwerken van klachten op het gebied van milieu

Aantal klachten ontvangen in het officiële klachtenverwerkingssysteem (geconsolideerd)

* Aantal gevallen dat heeft geresulteerd in officiële actie

 

 

Boekjaar 2019
Gerealiseerd: 1 casus
Zelfevaluatie: △
(Doelstelling 0)