W ramach podstawowej polityki zapewniania światowej klasy mocnych stron w technologiach ochrony środowiska, jak stwierdzono w "Średniookresowym Planie Zarządzania: Grand Design 100 (GD100)", Grupa YOKOHAMA Rubber poparła koncepcję "produkcji przyjaznej dla środowiska na najwyższym poziomie".

Kwestią priorytetową w tej deklaracji była redukcja emisji odpadów w krajowych i zagranicznych zakładach produkcyjnych. W Japonii wszystkie osiem własnych zakładów produkcyjnych firmy YOKOHAMA utrzymało "całkowicie zerowy poziom emisji" od marca 2006 r., a do końca roku finansowego 2009 osiągnęły poziom 100% recyklingu odpadów przemysłowych.

Wszystkie zagraniczne zakłady produkcyjne dążą do osiągnięcia "całkowitego braku emisji". Oprócz YOKOHAMA Tyre Philippines Inc. i Hangzhou YOKOHAMA Tyre Co., Ltd., kluczowych zakładów produkcji i sprzedaży opon do samochodów osobowych odpowiednio na Filipinach i w Chinach, które osiągnęły ten cel, zakład Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd., kluczowy zakład produkcji i sprzedaży opon do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów w Tajlandii, osiągnął "zerową emisję".

  • Dążenie do tego, aby wszystkie produkty były produktami przyjaznymi dla środowiska
  • Osiągnięcie redukcji całkowitej ilości emisji gazów cieplarnianych (osiągnięcie 50% lub więcej w porównaniu do 2005 roku w łańcuchu wartości (*4)
  • Promowanie efektywnego wykorzystania zasobów wodnych, uwzględniającego charakterystykę zagrożeń związanych z wodą
  • Prowadzenie działań na rzecz ochrony bioróżnorodności w miejscach produkcji

Osiągnięcia

Samoocena

 

 

Surowce

Łączna ilość zużytych surowców (skonsolidowana)

 

 

FYY 2019
Osiągnięcie: 812 000 ton
Samoocena: △
(Ze względu na rozszerzenie granicy.)

 

 

Woda

Całkowita ilość zużytej wody (skonsolidowana)

 

 

FYY 2019
Osiągnięcie: 8.718.000 ㎥
Samoocena: △
(Ze względu na rozszerzenie granicy.)

 

 

Produkty i usługi

Odsetek całkowitej produkcji dającej produkty przyjazne środowisku (skonsolidowany)

 

 

FY 2019 R.
Osiągnięcia: 100%
Autoewaluacja: ○
Cel roczny 100%

 

 

 

Różnorodność biologiczna

Stopień egzekwowania działań ochronnych w zakładach produkcyjnych (skonsolidowany)

* Dokonaliśmy przeglądu zakresu oceny.

 

 

 

FY 2019 R.
Osiągnięcia: 67%
Samoocena: ○

 

 

Energia

Zużycie ogółem (skonsolidowane)

 

 

FY 2019 R.
Osiągnięcia:
1.774.552MWh, 448.587Kl
Samoocena: △
(Ze względu na rozszerzenie granicy.)

 

 

Emisje do atmosfery

Emisja gazów cieplarnianych (skonsolidowana)

 

FY 2019 R.
Osiągnięcia:
Zakres1 583 tys. ton
Zakres2 469 tys. ton
Zakres3 22 744 tys. ton
Samoocena: △
(Ze względu na rozszerzenie granicy).

 

 

 

System rozpatrywania skarg dotyczących środowiska

Liczba skarg wniesionych do oficjalnego systemu rozpatrywania skarg (skonsolidowana)

* Liczba spraw zakończonych podjęciem działań urzędowych

 

 

FY 2019 R.
Osiągnięcia: 1 przypadek
Samoocena: △
(Target 0)