Corporate Philosophy “Caring for the Future”

Managementvisie MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen - geïntroduceerd in 2008)

Een vertrouwde identiteit opbouwen als partij die een bijdrage levert aan de wereldwijde gemeenschap.

Actierichtlijnen MVO

 • Vaststellen van voortdurend veranderende maatschappelijke trends.
 • Bepalen van de onderdelen die kunnen bijdragen.
 • Snel handelen om vertrouwen te winnen.
 • MVO in het eigen werk realiseren

Actierichtlijnen Yokohama Rubber Group

 1. Wij respecteren de mensenrechten binnen en buiten de onderneming
 2. Wij zorgen voor veilige en gezonde werkplekken
 3. Wij stemmen onze activiteiten af op het mondiale milieu
 4. Wij leveren veilige producten en diensten van hoge kwaliteit
 5. Wij voeren onze bedrijfsactiviteiten met een hoge mate van transparantie uit en maken informatie op de juiste wijze bekend
 6. Wij houden ons niet alleen aan wet- en regelgeving, maar conformeren ons ook aan sociale normen
 7. Wij streven naar harmonie en welvaart in lokale gemeenschappen

Actierichtlijnen Yokohama Rubber Group (volledig document)

De Yokohama Rubber Group conformeert zich aan ISO 26000 en de 10 principes van het United Nations Global Compact op 4 gebieden als richtlijnen voor het uitvoeren van zakelijke activiteiten. In het bijzonder worden deze door de internationale gemeenschap erkend als de volgende universele waarde die wereldwijd wordt aangenomen en overeengekomen en wij vragen deze te ondersteunen en in praktijk te brengen.

 • Mensenrechten: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 • Arbeid: Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO inzake de fundamentele principes en rechten op het werk
 • Milieu: Verklaring van Rio de Janeiro inzake milieu en ontwikkeling
 • Anticorruptie: Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie

 

Lees volledig MVO-verslag