Hoeveel bomen zijn er geplant?

YOKOHAMA Forever Forests begon in 2007 als een project om gebruik te maken van potentiële natuurlijke vegetatie en tot 2017 - bij het 100-jarig bestaan van The Yokohama Rubber Co., Ltd. - 500.000 jonge bomen te planten bij productie- en verkooplocaties in Japan en het buitenland.
Het project begon met het planten van bomen bij de fabriek in Hiratsuka op 11 november 2007. Er werden bomen geplant op 14 locaties in Japan en op nog eens 21 locaties in 8 andere landen. Het doel om 500.000 jonge bomen te planten werd in september 2017 bereikt.
Wij maken gebruik van de kennis die wij tot nu toe hebben opgedaan en blijven bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit in de regio. Daarnaast leveren wij ook jonge bomen en kennis over het planten van bomen aan andere partijen en zetten wij onze eigen activiteiten op dat gebied ondertussen voort.
Aan het eind van het boekjaar 2019 hadden wij 590.000 bomen geplant en 407.000 jonge bomen voor aanplant beschikbaar gesteld. Dit komt neer op een totaal van 997.000 bomen die via het Forever Forest-project en de bijbehorende activiteiten zijn geplant. Wij hebben besloten deze activiteit voort te zetten, zowel in Japan als daarbuiten, met het nieuwe doel om in 2030 in totaal 1,3 miljoen bomen te hebben geplant, inclusief de jonge bomen die aan andere partijen voor dit doel zullen worden verstrekt.