YOKOHAMA sluit zich aan bij RubberWay Geo-Mapping Tool om duurzame inkoop van natuurrubber te bevorderen

YOKOHAMA is toegetreden tot RubberWay® Geo-Mapping, een risicobeoordelingstool die in maart 2024 werd aangekondigd door RubberWay®, een leverancier van duurzaamheidsoplossingen voor de natuurrubberindustrie, met als doel de duurzame inkoop van natuurrubber te bevorderen.

De Yokohama Rubber Group koopt het natuurrubber dat wordt gebruikt in een groot aantal van zijn producten in bij een complexe toeleveringsketen die bestaat uit vele kleinschalige rubberplantages, tussenpersonen en verwerkingsfabrieken. Daarom is het voor de Groep moeilijk geworden om risico's in te schatten en te controleren met betrekking tot milieukwesties in de toeleveringsketen, zoals illegale ontbossing of slecht beheer van waterbronnen, en sociale kwesties zoals kinderarbeid en dwangarbeid, evenals de gevolgen van deze kwesties voor lokale gemeenschappen. Daarom is het garanderen van traceerbaarheid een belangrijk punt geworden bij het bevorderen van duurzame inkoop door de Groep.

RubberWay® Geo-Mapping is een toepassing waarmee gebruikers de geolocatiegegevens van boeren en milieu- en sociale kwesties kunnen beoordelen en controleren. Momenteel zijn meer dan 30.000 boerderijen geregistreerd in het systeem. De invoering van Geo-Mapping zal YOKOHAMA in staat stellen om de traceerbaarheid van natuurrubber in zijn toeleveringsketen te verbeteren en de openbaarmaking te versnellen op basis van de aanbevelingen van de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) en naleving van de EU Ontbossingsverordening (EUDR)*.

*De EUDR, die van toepassing zal zijn vanaf 30 december 2024, zal elke marktdeelnemer die handelt in natuurrubber of andere gerelateerde producten in de EU verplichten om due diligence uit te voeren om te bewijzen dat de producten niet afkomstig zijn van recent ontbost land of hebben bijgedragen aan ontbossing.

Als stichtend lid van het Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) heeft YOKOHAMA in september 2021 zijn "Procurement Policy for Sustainable Natural Rubber" herzien en versterkt het zijn samenwerking met GPSNR-activiteiten. De introductie van RubberWay® Geo-Mapping weerspiegelt het principe van "verbetering van de traceerbaarheid" en "milieu-initiatieven" zoals uiteengezet in het inkoopbeleid. YOKOHAMA zal doorgaan met het implementeren en aankondigen van initiatieven in lijn met de actierichtlijnen in dit beleid. YOKOHAMA spant zich ook in om de Sustainable Development Goals (SDG's) te behalen die door de Verenigde Naties zijn aangenomen. Als onderdeel van deze inspanningen stimuleert de Yokohama Rubber Group de inkoop van duurzame grondstoffen, waaronder natuurlijk rubber.

Onder het motto voor duurzaamheidsbeheer "Caring for the Future" creëert YOKOHAMA gedeelde waarde door sociale kwesties aan te pakken via zijn bedrijfsactiviteiten.

[Over RubberWay®]

RubberWay® is een gevestigde leverancier van duurzaamheidsdiensten voor de natuurrubberindustrie en biedt een risicobeoordelingsservice en een oplossing voor het in kaart brengen van de toeleveringsketen om de transparantie van de toeleveringsketen te verbeteren.

Referentie: rubberway.tech

 

RubberWay

RubberWay

Delen op: